Kommunal organisering 2008

Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase

Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer per 2008. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner gjennomført første halvår 2008.