Kongelig resjolusjon - Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover

Klima- og miljødepartementet legger med dette fram forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover. Forskriften erstatter forskrift av 26. juni 2009 nr. 855.

Last ned kongelig resjolusjon (pdf)