Konsekvenser for fiskeri og havbruk

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Foreliggende studie presenterer fiskeriene i utredningsområdet og havbruksnæringen i fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag og Nordland. Det diskuterer mulige konsekvenser for disse næringer som følge av dagens og fremtidig petroleumsvirksomhet. Hovedfokus er rettet mot de områdene av norsk sokkel, sør- øst i utredningsområdet, som i dag er åpnet for petroleumsvirksomhet. Rapporten er levert av Akvaplan-niva AS

Rapporten i pdf