Konseptvalgutredning (KVU): Rv. 15 Strynefjellet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen Region vest utarbeidet en konseptvalgutredning for rv. 15 Strynefjellet.

KVU rv. 15 Strynefjellet (pdf, 14 mb)

 

 
Kartillustrasjon fra rapporten