Konsesjon til Posten Norge AS

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. desember 2006. konsesjonen gjelder fra 1. januar 2007 til 31. desember 2010.

Konsesjon til Posten Norge AS

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 4 jf. § 5 og forskrift av 1. juli 1997 om formidling av landsdekkende postsendinger (postforskriften) § 5 jf. § 3, og lov 21. juni 2002 nr. 44 om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett.

Konsesjonen gjaldt fra 1. januar 2007 til og med 31. desember 2010, og ble 25. oktober 2010 forlenget til utgangen av 2011 (se brev under).

Konsesjon til Posten Norge AS (pdf)
Følgebrev av 18.12.06 til Posten Norge AS (pdf)

Konsesjonen ble forlenget til utgangen av 2011 - se eget brev (pdf)