Konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP)

Vedlagt følger forslag til nasjonal allokeringsplan for Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode 2008-2012. Den nasjonale allokeringsplanen beskriver fordeling av kvoter til de kvotepliktige bedriftene i Norge og er en del av regjeringens samlede klimapolitikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2008