Kostnadsberegninger av statlig initierte reformer i kommunesektoren

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport fra arbeidsgruppe

Kostnadsberegninger av statlig initierte reformer I kommunesektoren

Rapport til 4. konsultasjonsmøte 25. oktober 2006