Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2021 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt etter forskrift 30. april 1993 nr. 316

Fastsatt av Finansdepartementet 19. januar 2022 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

Se forskriften på lovdata.no