Kvalitetssikring av Merverdiprogrammet i politiet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Rapport fra Holte consulting, på oppdrag for FIN og JD

En ny rapport konkluderer med at Merverdiprogrammet – arbeidet med å fornye politiets straffesakssystemer – er klart for å gå gjennom den andre runden med ekstern kvalitetssikring, i tråd med regelverket for store statlige investeringer.

En ny rapport konkluderer med at Merverdiprogrammet – arbeidet med å fornye politiets straffesakssystemer – er klart for å gå gjennom den andre runden med ekstern kvalitetssikring, i tråd med regelverket for store statlige investeringer.

Les rapporten her (pdf)