Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning: Nytt logistikknutepunkt i Trondheim

Advansia AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og Det Norske Veritas har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Advansia AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

I rapporten er følgende tre spørsmål besvart:

  • Er kvaliteten på mottatt dokumentasjon tilstrekkelig?
  • Er anbefalingen om konseptvalg riktig?
  • Hva er viktig å ivareta i forbindelse med videre utredning av prosjektet?


Les KS1-rapporten her.

Les KVU-en for prosjektet, publisert på Jernbaneverkets nettsider, her.