Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for E16 Bjørgo-Øye

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for E16 Bjørgo-Øye.

Rapporten er utarbeidet av Metier AS og Møreforsking Molde AS.

Les rapporten (pdf)