Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna

Utarbeidet av Terramar AS og Oslo Economics AS på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)