Kvalitetssikring (KS2) av E18 Lysaker – Ramstadsletta

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet er det gjennomført en kvalitetssikring (KS 2) av prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta.

Deler av rapporten og vedlegg 3-6 er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, 1. ledd.