Kvalitetssikring (KS2) rv. 555 Sotrasambandet

DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Menon Business Economics AS har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS2) av vegprosjektet rv. 555 Sotrasambandet.

Les rapporten (pdf).