Kvalitetssikringsrapport KS1 - Den Nationale Scene

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23. januar 2017.

KS1-rapporten om rehabilitering og utvikling av Den Nationale Scene er ferdigstilt.

Sammen med konseptvalgutredningen utgjør den et viktig grunnlag for regjeringens vurdering. 

Kvalitetssikringsrapport KS1 Den Nationale Scene (.pdf) Rapport utarbeidet for Kulturdepartementet og Finansdepartementet 23. januar 2017.