Kvalitetssikringsrapport KS1 - Den Nationale Scene

Ekstern kvalitetssikrer, bestående av Holte Consulting, SNF og A-2, har på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kulturdepartementet (KUD) utført kvalitetssikring av konseptvalgutredning om Den Nationale Scene. Rapporten ble ferdigstilt 23. januar 2017.

Det er i 2018 gjennomført en tilleggsanalyse som supplerer KS1-rapporten.

Sammen med konseptvalgutredningen utgjør ekstern kvalitetssikring KS1 et viktig grunnlag for regjeringens vurdering. Det skal i 2019 gjennomføres konseptutvikling av flere av de utredete alternativene før departementet tar beslutning om konseptvalg.

Kvalitetssikringsrapport KS1 Den Nationale Scene (.pdf) Rapport utarbeidet for Kulturdepartementet og Finansdepartementet 23. januar 2017.

KS1 Den Nationale Scene - supplerende analyse (.pdf) Rapport utarbeidet for Kulturdepartementet og Finansdepartementet.