Kvalitetssikringsrapport KS1 Bodø lufthavn

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Holte Consulting AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og A-2 Norge AS gjennomført en tilpasset kvalitetssikring (KS1) av de ulike utbyggingsalternativene innenfor det valgte konseptet for ny lufthavn i Bodø.

Les rapporten (pdf): Kvalitetssikringsrapport KS1 Bodø lufthavn