Kvalitetssikringsrapport (KS1) for KVU Haugesund

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Haugesundsområdet. KVU-en beskriver strategi for fremtidig transport og transportinfrastruktur i Haugesund og deler av omegnskommunene Tysvær, Karmøy og Sveio. Nå har utredningen vært til ekstern kvalitetssikring.

Kvalietssrikringen er utført av konsulentgruppen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS som har stått for kvalietssikringen.

Les hele rapporten