Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring

Miljøverndepartementet legger med dette forslag til landsverneplan for de eiendommene vi forvalter ut på høring. Bygg og anlegg som foreslås vernet, blir presentert i en egen katalog. Her blir hvert kompleks med tilhørende bygninger, beskrevet med tekst, bilder og plantegninger, og med angitt verneverdi og verneomfang.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2013

Resultat av høring

I februar la Miljøverndepartementet forslag til landsverneplan for eiendommene vi forvalter, ut på høring. Høringsfristen var 12. april. Utkast til landsverneplan for miljøvernsektoren, slik det ble sendt Riksantikvaren for endelig behandling, ligger her.