Lærerutdanning for grunnskolens behov – modeller for differensiering mot fag og nivå

Lærerutdanning for grunnskolens behov – modeller for differensiering mot fag og nivå. Innhenting av synspunkt.

Lærerutdanning for grunnskolens behov – modeller for differensiering mot fag og nivå. Innhenting av synspunkt

Kunnskapsministeren har varslet flere tiltak i forbindelse med evalueringen av allmennlærerutdanningen i Norge (NOKUT 2006). Blant disse er en gjennomgang av utdanningens struktur og innhold med tanke på større grad av differensiering mot fag og nivå i grunnskolen, både innenfor en fortsatt fireårig utdanning og en mulig utvidelse til femårig. Målet er en lærerutdanning som innebærer en styrking både av den faglige og den profesjonsrettede kompetanse hos kandidatene.

Klikk her for å lese brevet fra Kunnskapsdepartementet

Klikk her for å lese innspill fra Kristiansand kommune ved Marie Føreland

Klikk her for å lese innspill fra professor Sven-Erik Hansén, Åbo akademi

Klikk her for å lese innspill fra Anders Isnes, leder av Naturfagsenteret, UiO

Klikk her for å lese innspill fra Trygg Jakola, Fylkesmannen i Finnmark

Klikk her for å lese innspill fra Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Klikk her for å lese innspill fra Forskerforbundets Forening for Lærerutdanning (utfyllende notat)

Klikk her for å lese innspill fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Klikk her for å lese innspill fra Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 

Klikk her for å lese innspill fra Studentenes Landsforbund

Klikk her for å lese innspill fra Universitets- og høgskolerådet   

Klikk her for å lese innspill fra Utdanningsforbundet 

Klikk her for å lese innspill fra Norsk Studentunion