Levekår blant innvandrere 2005/2006

Innvandrere har i snitt dårligere levekår enn resten av befolkningen. Det viser SSBs undersøkelse Levekår blant innvandrere 2005/2006 som er utarbeidet på oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Levekårene ser ut til å bedre seg med botid.