Lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse

LOV-2010-06-25-28: Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse

Loven gjelder avtalefestet pensjon (AFP) til arbeidstakere i stillinger som gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, og som ytes i et bestemt tidsrom fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan få alderspensjon.

Loven gjelder avtalefestet pensjon (AFP) til arbeidstakere i stillinger som gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, og som ytes i et bestemt tidsrom fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan få alderspensjon.

Se loven på lovdata.no
Til toppen