Lov om åpenhet om eierskap i medier

Lov 17. juni 2016 nr. 64

Lovens formål er å sikre åpenhet om eierforhold i norske medier.

 

Se loven på lovdata.no