Lov om avgift til Det norske komponistfond

Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske komponistfond

Ved avgifter som pålegges etter denne lov, opprettes et fond. Fondet skal brukes til støtte for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.

 

Se loven på lovdata.no