Lov om avgift til Det norske komponistfond

Lov 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske komponistfond

Ved avgifter som pålegges etter denne lov, opprettes et fond. Fondet skal brukes til støtte for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.

Ved avgifter som pålegges etter denne lov, opprettes et fond. Fondet skal brukes til støtte for komponister som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk skapende tonekunst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter