Lov om individuell pensjonsordning

Lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning

Loven gjelder avtaler om individuell pensjonsspareavtale og individuell pensjonsforsikringsavtale (pensjonsavtale) som inngås mellom en pensjonsinnretning (institusjonen) og en person (kunden).

Se loven på lovdata.no