Lov om ulykkestrygd på Svalbard.

LOV 1947-06-27 nr 10: Lov om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard.

Loven gjelder ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard.

Se loven på lovdata.no