Nordfundloven

Lov om statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Loven omhandler statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) som har til formål å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.

Gå til Lovdatas nettsider for å se loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen