M-36/1995 - Godkjente laboratorier i henhold til forskrift transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall

R-399 (07. 07.1995)

Rundskriv
M-36/1995
R-399

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/03990

7. juli 1995

Til

Alle landets veterinærer, Alle KNT, SVL, Pelsdyrnæringens laboratorium

Godkjente laboratorier i henhold til forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall

I henhold til forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall av 13. juli 1994 § 8, 1. ledd b) og § 10, 5. ledd må anlegg som behandler animalsk avfall ha tilgang til nødvendige laboratorietjenester ved godkjent laboratorium for å få godkjenning.

Landbruksdepartementet har derfor besluttet å godkjenne følgende laboratorier:

  1. Statens veterinære laboratorier (SVL)
  2. Laboratorier som er knyttet til Kommunalt Næringsmiddeltilsyn (KNT)
  3. Pelsdyrnæringens laboratorium, Norges Pelsdyralslag, Oslo

Godkjenningen gjelder fra dags dato og ut året under forutsetning av at laboratoriene deltar i interkalibreringer/ringtester for de aktuelle analyser. Rapportering om resultater fra slik deltagelse (inklusive oversikt over hvilke metoder som er anvendt) sendes til LD innen 1.10.95.

Rapporteringen fra det enkelte laboratorium vil danne grunnlag for den videre godkjenning. På sikt vil kravene til godkjenning også innebære at laboratoriene har innført et nærmere spesifisert kvalitetssikringssystem for analysevirksomheten. Landbruksdepartementet vil imidlertid komme tilbake med nærmere kriterier for å bli godkjent når vi har oppsummert erfaringene fra 1995.

Med hilsen

Kristin Nummedal
fung. underdirektør

Henrik Stenwig
fung. underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55