Endring i forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.03.2018