Endring i forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.03.2018

Vår ref.: 17/1362

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak.

Høringsfristen er fredag 23. mars 2018. Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2582645. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Ved eventuelle spørsmål kan Hege Sandvik kontaktes på tlf. 22246679 eller på e-postadressen hege.sandvik@nfd.dep.no.

Bedriftsforbundet
Direktoratet for økonomistyring
Dresser Wayne Norge
Fiskekjøpernes Forening (FIFOR)
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Gilbarco-Autotank Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Jangaard Export AS
Kommunesektorens organisasjon
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
Mettler-Toledo Norge
NHO Mat og drikke
NITO
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norsk Energiteknikk AS
Norsk Industri
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
Næringslivets hovedorganisasjon
Precia Molen Scandinavia AS
Regelrådet
Rogaland fiskesalgslag
Scaleit AS
Sjømat Norge
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag AS
Tolletaten
Vest-Norges Fiskesalslag

Til toppen