Meld. St. 11 (2015–2016)

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 20. november 2015 om Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside