Forsiden

Meld. St. 18 (2017–2018)

Sametingets virksomhet 2017

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametingets årsmelding 2017 ble vedtatt av Sametingets plenum 8. mars 2018. I denne meldingen til Stortinget vil regjeringen kommentere utvalgte saker fra årsmeldingen.