Meld. St. 18 (2017–2018)

Sametingets virksomhet 2017

Sametingets årsmelding 2017 ble vedtatt av Sametingets plenum 8. mars 2018. I denne meldingen til Stortinget kommenterer regjeringen utvalgte saker fra årsmeldingen.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no