Meld. St. 28 (2016–2017)

Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no