Meld. St. 38 (2014–2015)

Open og opplyst— Allmennkringkasting og mediemangfald

Til innhaldsliste

Tilråing

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 19. juni 2015 om Open og opplyst blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet