Meld. St. 5 (2016–2017)

Nordisk samarbeid

Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges fram årlig, vanligvis i forkant av Nordisk Råds sesjon. Meldingen omhandler hele bredden i det nordiske samarbeidet i 2016 og planene for 2017. Både arbeidet i Nordisk ministerråd og det uformelle nordiske samarbeidet om blant annet utenriks- og sikkerhetspolitikk er beskrevet. Meldingen inneholder også en omtale av Regjeringens planer for Norges formannskap i det nordiske samarbeidet i 2017. 

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no