Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

Departementet vurderer det som nødvendig å gjøre midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling. Formålet er å muliggjøre at en del av møtene kan gjennomføres til planlagt tid. Vedtatt i statsråd 8. april 2020.

 Departementet mener også at det er behov for midlertidig å akseptere at møteprotokoller kan undertegnes elektronisk. Formålet er å unngå unødvendig distribusjon av papir og å legge til rette for funksjonelle signaturløsninger som ikke krever oppmøte med fysisk signering av dokumenter. Etter departementets vurdering er det også behov for at borettslag og boligbyggelag uten hinder av kravet om forhåndssamtykke kan kommunisere elektronisk med andelseierne så lenge virusutbruddet tilsier det. Departementet viser til at lovgiver åpnet for dette da den nye eierseksjonsloven ble vedtatt i 2017, og departementet kan vanskelig se avgjørende innvendinger mot midlertidig å åpne for det samme i burettslagslova og bustadbyggjelagslova.

Les kongelig resolusjon (PDF).