Miljøkonsekvenser akutt utslipp

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Denne delutredningen utgjør en del av Olje- og Energidepartementets utredning av konsekvenser for helhetlig forvaltning av Norskehavet, for sektor petroleum og energi. Emner som dekkes i delutredningen er konsekvenser for strand, sjøpattedyr og fisk som følge av akutt utslipp fra petroleumsindustrien. Utblåsninger er lagt til grunn for oljedriftsmodellering som er utført for en rekke av feltene i Norskehavet, samt for leteaktivitet kystnært ved Møre og ved Jan Mayen. Rapporten er levert av Det Norske Veritas.

Rapporten i pdf