Nasjonal havnestrategi

Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Nasjonal havnestrategi ble lagt frem 21. januar 2015. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Nasjonal havnestrategi (pdf)