Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 1. Svar fra Statens vegvesen

Svar på deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les svaret - vedlegg: 1) Prosjektvise omtaler, 2) Prosjekter og virkninger 

Alle dokumentene: Korrigerte versjoner, 24. oktober 2019