Nasjonal transportplan 2022–2033: Tilleggsoppdrag til oppdrag 1 - porteføljeutvidelse. Svar fra Nye Veier AS

Svar på et deloppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les svaret - Endret versjon 23. oktober 2019 (pdf)