NOU 1990: 13

Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

Utredning fra et utvalg oppnevt ved kongelig resolusjon av 28. august 1987

Avgitt til Kommunaldepartementet 21. juni 1990