NOU 1997: 6

Rammevilkår for omsetning av legemidler

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg for utredning av rammevilkår for omsetning av legemidler ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 4. januar 1996. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 30. januar 1997

Steinar Strøm

Vibeke Dalen

Grethe Eide

Anne Hensrud

Hans-Petter Heide Johannessen

Eigil Johnsen

Thor Krey-Jacobsen

Stein Nestvold

Petter Skarheim

Reidar Skilbrei

Gro R. Wesenberg

Kåre Øydvin

Hans Knut Hauge

Jan Berg

Erik A. Stene

Til dokumentets forside