NOU 1999: 33

Nyttige lærepenger— - om utdanningsfinansieringen gjennom Lånekassen

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 18. september 1999 et offentlig utvalg til å utrede utdanningsstøtten som forvaltes gjennom Statens lånekasse for utdanning. Utvalget ble bedt om å vurdere utdanningsstøtten i lys av de behov og utfordringer som støttesystemet er stilt overfor. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 15. desember 1999

Per Olaf Aamodt

Anders Butterdahl

Irene Moen

Rune Fjeld

Petter Thomassen

Karin Bjørkeli Hjermundrud

Hildrun Tyldum

Turid Hundstad

Maren Aase

Erling Moe

May-Britt Andersen

Til dokumentets forside