NOU 2000: 12

Barnevernet i Norge— Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29 januar 1999 for å vurdere hvordan barnevernet i Norge fungerer og om det er behov for endringer, legger med dette fram sin innstilling.

Oslo den 2. mai 2000

Edvard BefringLeder

Solveig Botnen Eide

Asbjørn Fjose

Marit Gjærum

Knut Lindboe

Terje Ogden

Kirsten Jæger Sivertsen

Hege Sundt

Berit Aanderaa

Mette K. Solum

Jan Lunde

Trond Frigstad

Til dokumentets forside