NOU 2000: 7

Ny giv for nyskaping

Ny giv for nyskaping — Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet

Les dokumentet