NOU 2000: 7

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Ny giv for nyskaping

Ny giv for nyskaping — Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet

Les dokumentet