Forsiden

NOU 2014: 14

Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Regjeringen Stoltenberg II oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. august 2013 et utvalg for å utrede framtiden til norsk fagskoleutdanning. Utvalget skulle kartlegge fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo 15. desember 2014

Jan Grund

leder

Trond Bergene

Kjersti Grindal

Marta Grongstad

Stein Kristiansen

Ivar Lien

Solfrid Lind

Johnny K. Pettersen

Astrid Moen Sund

Bård Inge Thun

Trude Tinnlund

Johanne Marie Trovåg

Malin Nøss Vangsnes

Kristin Vik

Joakim Bakke

sekretariatsleder

Grete Gåra Alvern

Kristin Evensen

Øystein Holmedal-Hagen

André Kristiansen

Olav Reiersen

Til dokumentets forside