NOU 2019: 21

Framtidens fiskerikontroll

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget for framtidens fiskerikontroll ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 29. november 2019

Magnar Pedersen (leder)

Tor Alvik

Henny Irene Bech

Florian Diekert

Hanne Digre

Kine Mari Karlsen

Vårinn Marie Lassesen

Per William Lie

Ørjan Nergaard

Hans Petter Tetmo

Kjersti Wølneberg (sekretariatsleder)

Stina Melkstavik

Thord Monsen

Hilde Ognedal

Anita Kjeilen Steinseide

Kjersti Pauline Vartdal

Til dokumentets forside