Ny høring - forslag til avgrensning av virkeområde for en lov om redaksjonell uavhengighet i media

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Saken er ferdigbehandlet og loven vedtatt og satt i kraft fra 1. januar 2009.

Lov av 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media