Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om bruk av lavutslippsmaterialer i bygg

NIBIO og Civitas har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet rapporten "Lavutslippsmaterialer i bygg - barrierer og muligheter".

Rapporten beskriver status og barrierer for bruk av lavutslippsmaterialer i byggebransjen i dag, samt mulige tiltak og virkemidler for å øke bruken av slike materialer. Med lavutslippsmaterialer forstås her materialer som gir lave klimagassutslipp.

I utredningsarbeidet er det utført en omfattende intervjuundersøkelse der personer innenfor ulike aktørgrupper i byggenæringen er intervjuet om barrierer og muligheter for bruk av lavutslippsmaterialer.

Last ned rapporten her. 

Forside