Nye delrapporter i Evalueringen av Kunnskapsløftet

NIFU STEP har levert tre delrapporter i Evalueringen av Kunnskapsløftet. Delrapportene tar for seg styring av reformen, endringer i tilbudsstruktur og karriererådgiving. Delrapportene gir et bilde av hvordan en reform utvikler seg i oppstartsfasen og synliggjør noen utfordringer som sentrale utdanningsmyndigheter og utdanningssektoren står overfor.

Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider