Rundskriv

Nytt rundskriv om universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utarbeidet et rundskriv som klargjør hvordan plikten om universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal forstås..

Plikten er gitt i  diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 og  retter seg blant annet mot publikumsrettede virksomheter som  forretninger, restauranter, kinoer, offentlige kontorer som betjener publikum mv. Slike virksomheter skal sikre at lokaler og arealer som er beregnet for publikum er universelt utformet.

Rundskrivet gir eksempler på
• hva denne plikten innebærer,
• hva som kan kreves av virksomhetene,
• hvordan de kan arbeide aktivt og målrettet
• hvordan gangen for klagesaker etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er.  

Den nye loven ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009.

Les rundskivet her (html)

Les rundskrivet her [PDF].